SYLVIA BARBOLINI

Portfolio // Monotype

 • Panther

  Monotype - Ink on paper
  70 cm x 100 cm

  Panther - Monotype
 • Bulldog

  Monotype - Ink on paper
  70 cm x 100 cm

  Bulldog - Monotype
 • Vulture

  Monotype - Ink on paper
  70 cm x 100 cm

  Vulture - Monotype
 • Greyhounds

  Monotype - Ink on paper
  70 cm x 100 cm

  Greyhounds - Monotype
 • Gecko

  Monotype - Ink on paper
  70 cm x 100 cm

  Gecko - Monotype
 • Monkey

  Monotype - Ink on paper
  70 cm x 100 cm

  Monkey - Monotype